Na zlecenie spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A., notowanej na GPW S.A., wydaliśmy opinię w przedmiocie sposobu ustalenia ceny akcji w związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 02.03.2021 r., w kontekście analizy czy odpowiada ona wartości godziwej. W ekspertyzie zostały wykorzystane informacje dotyczące zagadnień prawnych, statystyk giełdowych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w kontekście definiowania rynku aktywnego oraz sposobu ustalania wartości godziwej.

Więcej informacji znaleźć można w raporcie ESPI Nr 28/2021 z dnia 10-05-2021 spółki ZM Ropczyce SA:

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,471234