Ustalenie kierunku, w jakim powinien rozwijać się biznes w perspektywie długoterminowej, to jedno z najtrudniejszych zadań stojących przed kadrą zarządzającą.

W ramach usług doradztwa strategicznego proponujemy Państwu m.in.:

  • analizy zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, sposobu i efektywności ich wykorzystania;

  • kompleksowe analizy obecnej i perspektywicznej sytuacji na rynkach;

  • plany restrukturyzacji i optymalizacji alokacji aktywów;

  • rekomendacje w zakresie polityki inwestycyjnej, kadrowej, technologicznej i środowiskowej, w kontekście perspektywicznej sytuacji rynkowej;

  • rekomendacje w zakresie doboru partnerów biznesowych i kooperantów;

  • doradztwo w trakcie wdrażania zmian w przedsiębiorstwie;

  • rekomendacje w zarządzania strukturą kapitału i płynnością przedsiębiorstwa.