Opracowywanie oraz ocena biznes planów i strategii rozwoju  

Sporządzenie biznesplanu jest pierwszym z etapów realizacji niemal każdego przedsięwzięcia gospodarczego, zarówno na etapie start-upu, jak i w przypadku dojrzałego przedsiębiorstwa znajdującego się w przełomowym momencie, np.: realizacji nowej inwestycji, zmiany profilu działalności, przeprowadzeniem fuzji, przejęcia. To na podstawie biznesplanu możliwe jest dokonanie pierwszej weryfikacji opłacalności ekonomicznej nowej inicjatywy biznesowej. Może być sporządzony zarówno na wewnętrzne jaki i zewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa, głównie w celu pozyskania finansowania, np. w następujących przypadkach:

  • pozyskania długu odsetkowego [wniosek kredytowy];
  • realizacji projektu inwestycyjnego;
  • sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum inwestycyjnego;
  • pozyskania dofinansowania ze środków UE;
  • inne.
     

Podstawowymi elementami biznesplanu są:

  • plan finansowy;
  • analiza rynku;
  • analiza SWOT [ang. Strength, Weakness, Opportunity, Threat].  

Oferujemy opracowanie profesjonalnych biznesplanów i planów rozwoju, poprzedzone szczegółową analizą finansową i badaniem rynku. Nasi doradcy zweryfikują opłacalność planowanego przedsięwzięcia i podpowiedzą podjęcie jakich działań korygujących należy rozważyć, w celu zwiększenia rentowności.