Zarzecki i Wspólnicy jest partnerem merytorycznym Bimetrics, oferującego rozwiązania IT klasy Business Intelligence do controllingu operacyjnego i finansowego, w tym rozwiązania do: 

 

 • wielowymiarowej analizy rentowności;  

 • analizy odchyleń wykonań od założonych planów operacyjnych; 

 • prognozowania i analizy scenariuszowej;  

 • zarządzania pozycją gotówkową;  

 • zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie (np. ryzykiem płynnego kursu walutowego). 

 

W przypadku zainteresowania rozwiązaniami Business Intelligence oferujemy profesjonalny audyt przedwdrożeniowy w organizacji. Doświadczeni konsultanci Zarzecki i Wspólnicy zweryfikują jakość wewnętrznych baz danych i doradzą, które z procesów zachodzących w organizacji objąć wdrożeniem. Proces wdrożenia podzielić można na następujące etapy: 

 

 • Audyt przedwdrożeniowy 

 • Identyfikacja kluczowych obszarów działalności wymagających bieżącej analiz; 

 • Ocena przydatności rozwiązań Business Intelligence dla wybranych obszarów działalności organizacji; 

 • Zdefiniowanie typów analiz i funkcjonalności istotnych z punktu widzenia organizacji; 

 • Weryfikacja jakości baz danych i ocena możliwości integracji firmowych systemów z systemem Business Intelligence. 

 • Wdrożenie 

 • Zdefiniowanie funkcjonalności – stworzenie planu projektu, zrozumienie potrzeb biznesowych i wymagań użytkowników systemu, określenie celów oraz zadań systemu Business Intelligence; 

 • Akceptacja projektu przez Klienta; 

 • Pozyskanie danych z systemów źródłowych – identyfikacja źródeł danych, analiza ich struktur, oczyszczenie danych w celu zapewnienia ich spójności i integralności; 

 • Wprowadzenie danych do hurtowni danych; 

 • Budowa raportów i kokpitów menedżerskich; 

 • Kontrola poprawności i testowanie; 

 • Warsztaty dla przyszłych użytkowników systemu Business Intelligence; 

 • Wsparcie powdrożeniowe 

 • W okresie po wdrożeniu jesteśmy dostępni zarówno „na żądanie” lub według ustalonego harmonogramu.