Strategia marketingowo-sprzedażowa to dokument analizujący aktualną sytuację firmy, a także określający cele działań marketingowych i sposób ich osiągnięcia, czyli przeprowadzenia klientów przez proces sprzedaży.

 

Strategię marketingowo-sprzedażową powinno się zbudować,  ponieważ ułatwia ona zarządzanie strategiczne  obejmujące ustalenie profili i ścieżek zakupowych klientów, celów marketingowych oraz KPI – czyli kluczowych wskaźników do pomiaru zakładanych celów poprzez dobór odpowiednich kanałów marketingowych do dystrybucji treści reklamowych oraz poszczególnych narzędzi.

 

Takie podejście pozwala ustalić jak poszczególne elementy strategii wpływają na ROI (końcowy zwrot z inwestycji) oraz wytypować najskuteczniejsze kanały, a także ułatwia decyzję, kiedy powinno się uruchamiać kolejne narzędzia, w jakiej kolejności i w jakim budżecie.

 

Pracę nad projektem rozpoczynamy od ustalenia KPI – celów marketingowych dla danego biznesu, produktu czy usługi, których realizacja jest kluczowa dla osiągnięcia zakładanych wyników sprzedażowych czy pozyskania zakładanej ilość leadów. Po przeprowadzeniu researchu określamy specyfikę branży naszych klientów, opracowujemy charakterystykę person oraz ich potrzeby i preferencje na każdym etapie realizacji usługi, oraz planujemy działania mające na celu zbudowanie lejków sprzedażowych.  

 

Nasze doświadczenie pozwala nam na wypracowanie najbardziej efektywnych przekazów dla poszczególnych działań marketingowych w odpowiednich fazach zakupowych oraz dobranie właściwych kanałów komunikacji i zastosowanie narzędzi  najlepiej pasujących do specyfiki danego biznesu.