Szymon Trojanowski

Analityk

Specjalizacja

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość, specjalizacja rachunkowość i sprawozdawczość finansowa na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu controllingu na Akademii Leona Koźmińskiego. Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest w trakcie zdobywania kwalifikacji ACCA.

Doświadczenie

Analityk biznesowy w Zarzecki i Wspólnicy sp. z o.o., specjalizujący się w finansach korporacyjnych, w szczególności w zagadnieniach z obszaru modelowania finansowego i analizy finansowej. Uczestnik projektów konsultingowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw, analizy finansowej, analizy rynku oraz oceny efektywności inwestycji. Posiada kilkuletnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach w działach zobowiązań oraz należności.