Zarzecki i Wspólnicy świadczy usługę zewnętrznego dyrektora finansowego tzw. „CFO on demand”. W ramach tej grupy usług realizujemy dla naszych Klientów następujące czynności:
 

  • kształtowanie strategii finansowej przedsiębiorstwa;

  • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych;

  • odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka stóp procentowych;

  • kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi;

  • nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych;

  • nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji;

  • optymalizowanie polityki podatkowej;

  • kreowanie i inicjowanie działań na rzecz poprawy wyniku finansowego.