Dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów i analityków z zakresu wyceny i finansów przedsiębiorstw, w tym pracowników uczelni wyższych ze stopniami naukowymi z dziedziny finansów i ekonomii, certyfikowanych analityków finansowych CFA® (Chartered Financial Analyst), doradców inwestycyjnych (DI), maklerów papierów wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego (MPW), certyfikowanych audytorów wewnętrznych CIA® (Certified Internal Auditor), certyfikowanych doradców w alternatywnym systemie obrotu ASO organizowanym przez GPW; zespołem kilkunastu specjalistów uprawnionych do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, w tym uprawnionych do wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych. W skład naszego zespołu wchodzą również osoby wpisane na listę biegłych sądowych z zakresu: 1) wycena przedsiębiorstw, organizacja i zarządzanie, 2) organizacja, finanse i wycena przedsiębiorstw, 3) obrót papierami wartościowymi, 4) analiza ekonomiczna, rachunkowość, wycena przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA

Użyteczność naszych usług jest dla nas nadrzędnym celem. Realizujemy go, stosując indywidualne podejście – ponieważ dobrze wiemy, że każde przedsiębiorstwo jest inne.

Problemy, które rozwiązujemy, często wymagają od nas niestandardowego podejścia oraz elastycznego kształtowania zakresu prac.

Rezultatem jest usługa „szyta na miarę” (tailor-made consulting).