raktyka biznesowa dowodzi, że niemal w każdym przedsiębiorstwie istnieje potencjał do osiągnięcia wyraźnej poprawy efektywności i konkurencyjności za sprawą zmapowania i optymalizacji procesów. Procesy biznesowe są bowiem fundamentem każdej organizacji, a ich prawidłowe zorganizowanie i funkcjonowanie ma bezpośredni wpływ na efektywność. Mapowanie procesów biznesowych stosuje się w celu identyfikacji nieprawidłowości w zachodzących procesach oraz znalezieniu rozwiązań na ich poprawę. Etapy mapowania procesów to: 

 

1. Identyfikacja procesów;

2. Weryfikacja istniejących problemów w procesach;

3. Optymalizacja.

 

Przykładowy podział procesów, będących przedmiotem audytu:
 

Procesy zarządcze
 

 • Ustalenie strategii i celów działania;

 • Monitorowanie efektywności procesów;

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi;

 • Prognoza przychodów i kosztów;
   

Procesy główne;
 

 • Zakupy

  • Ocena i dobór dostawców;

  • Planowanie zaopatrzenia;

  • Zarządzanie zapasami;

  • Obsługa zakupu towarów;

  • Kontrola dostaw;
    

 • Sprzedaż

  • B2B;

  • B2C;
    

 • Proces sprzedażowy

  • Zarządzanie relacjami z Klientami;

  • Obsługa zwrotów / reklamacji;

  • Zarządzanie ceną;
    

Procesy pomocnicze;
 

 • Marketing

  • Kreowanie wizerunku firmy;

  • Budowanie świadomości marki;

  • Wsparcie sprzedaży produktu;

  • Reklama i promocja;
    

 • Gospodarka magazynowa

  • Przyjęcie towaru;

  • Obsługa zamówień Klienta;

  • Wysyłka;

  • Obsługa serwisu;
    

 • IT

  • Rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych;

  • Zarządzanie infrastrukturą i bazami danych;
    

 • Finanse

  • Planowanie i zarządzanie finansami;

  • Monitorowanie stanu zadłużenia;

  • Księgowość i sprawozdawczość;

  • Controlling.

 

Zarzecki i Wspólnicy świadczy usługi polegające na przeprowadzeniu kompleksowego audytu procesów biznesowych przedsiębiorstwa, oraz ich weryfikacji ze względu na wpływ na wartości firmy.