Transparentne i zgodne ze standardami raportowanie finansowe to współcześnie coraz ważniejsze cechy skutecznej komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych w dobie nieustannych zmian regulacyjnych, coraz silniej angażuje służby finansowe firm, wymuszając na nich ciągłe monitorowanie zmian, jakie zachodzą w przepisach prawa i standardach sprawozdawczości. Dodatkowo, z początkiem 2017 roku, niektóre podmioty objęte zostały obowiązkiem raportowania tzw. danych niefinansowych, związanych z odpowiedzialnością społeczną biznesu i zrównoważonym rozwojem.  

Zarzecki i Wspólnicy wspiera działania przedsiębiorstw w obszarze corporate governance, polegające na wdrażaniu systemowego podejścia do profesjonalnej komunikacji finansowej i niefinansowej przedsiębiorstw z rynkiem.

Doradzamy zarówno podmiotom posiadającym status spółek publicznych, np. dopuszczonych do obrotu na regulowanym rynku giełdowym, jak również podmiotom niepublicznym. Pomagamy w prawidłowym zarządzaniu informacją, w tym również informacją poufną oraz jej raportowaniu w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (tzw. Dyrektywa MAR).