dr Magdalena Kisielewska

Senior Manager

Specjalizacja

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert z dziedziny finansów przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego. Kieruje multidyscyplinarnymi zespołami projektowymi dedykowanymi nowym przedsięwzięciom inwestycyjnym i strategiom działania. Posiada ponad 20- letnie doświadczenie w finansach korporacyjnych i usługach dla sektora publicznego.

Doświadczenie

Brała udział w dziesiątkach projektów konsultingowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw, studiów wykonalności (w tym projekt w współfinansowanych przezUE), analizy finansowej, oceny efektywności inwestycji, due diligence. Była ekspertem zespołu odpowiedzialnego za strategię rozwoju Szczecina do 2025 i współtwórcą systemu monitoringu rozwoju z wykorzystaniem analizy benchmarkingowej miast oraz narzędzia wieloletniego programu rozwoju. Posiada także doświadczenie akademickie jako wykładowca kurs w z zakresu finansów, zarządzania i rozwoju kapitału ludzkiego. Prowadziła badania naukowe z zakresu: wyceny przedsiębiorstw, oceny efektywności inwestycji, analizy finansowej oraz bankowości. Jest autorką ponad sześćdziesięciu artykułów naukowych.