W ramach tej grupy usług świadczymy następujące czynności:

  • określenie potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa;

  • opracowanie analizy celowości oraz metody pozyskania finansowania oraz analizy czynników determinujących wybór sposobu finansowania;

  • przeprowadzanie analiz „due dilligence”, w szczególności analiz formalno-prawnych, księgowych, finansowych lub podatkowych;

  • sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa;

  • opracowanie analizy skutków i kosztów emisji, z uwzględnieniem wpływu na poziomy kontroli

  • opracowywanie i nadzorowanie przekształceń formy prawnej, gdy dla pozyskania kapitałów niezbędna jest zmiana formy prawnej podmiotu,

  • określenie parametrów emisji papierów wartościowych

  • sporządzenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej, w szczególności prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, dokumentu informacyjnego, dokumentu ofertowego lub innych dokumentów związanych z ofertą;

  • przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania, w tym m.in. opracowanie zasad dystrybucji, selekcja potencjalnych inwestorów, przyjmowanie ofert, doradztwo w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z inwestorami, inicjowanie i koordynowanie spotkań ze środowiskami inwestorów.