prof. dr hab. Dariusz Zarzecki

Senior Partner

Specjalizacja

Czołowy ekonomista Uniwersytetu Szczecińskiego, od blisko 30 lat zajmujący się obszarami wyceny przedsiębiorstwa oraz oceny inwestycji zarówno na polu naukowym jak i praktycznym. Szef Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw, wielokrotny stypendysta programów naukowych oraz wykładowca m.in. studiów MBA. Ceniony specjalista z zakresu wyceny i oceny inwestycji, szef zespołu odpowiedzialnego za opracowanie KSWS Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw – pierwszego standardu wyceny przedsiębiorstw w Polsce. Współzałożyciel oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Autor wielu publikacji wyróżnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, rekomendowanych m.in. dla menedżerów, naukowców, studentów, maklerów, doradców inwestycyjnych. Członek rad programowych wielu periodyków poświęconych ekonomii i finansom. Biegły sądowy z zakresu organizacji i wyceny przedsiębiorstw. Od lat pracuje również w radach nadzorczych banków i przedsiębiorstw z innych sektorów gospodarki. W przeszłości pełnił funkcję Dyrektora oddziału jednej ze spółek tzw. „Big 4”.

Doświadczenie

Prezes Zarządu, uznany ekspert z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Doktor habilitowany, Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw. Autor ponad 300 publikacji, w tym: „Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw”; „Metody wyceny przedsiębiorstw”, wyróżnione nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w 2000 roku i rekomendowane dla menedżerów, naukowców i studentów, maklerów, doradców inwestycyjnych i kandydatów na biegłych rewidentów; „Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem” wydana w 1996 roku przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Jest wykładowcą na licznych kursach i konferencjach, w tym m.in. na studiach MBA Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. Otrzymał stypendia przyznane m.in. przez Rząd Finlandii oraz Rząd Norwegii, a także dwukrotnie przez Unię Europejską (programy ACE oraz Copernicus), uczestniczył w licznych wyjazdach studyjnych, w tym m.in. w: University of Hamburg (1998), Amsterdam School of Business (1996, 1997, 1998), University of Lisbon (1995, 1996, 1997, 1998), University of Stirling (1995, 1996, 1997), Coventry Technical College (1993, 1994, 1998), University College Cork (1993, 1994, 1995), Turku School of Economics and Business Administration (1992), Norwegian School of Economics and Business Administration w Bergen (1991). Od 2009 roku Przewodniczący Zespołu Ekspercko-Redakcyjnego opracowującego aktualizację strategii rozwoju Szczecina, Doradca ds. Gospodarki Morskiej Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich (2008). Od 2007 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego „Integracja” Sp. z o.o., od 2005 roku członek Rady Nadzorczej Korporacji Polskie Stocznie S.A., Dyrektor Studium MBA US (2003-), Członek Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Szczecina (2002-2004), Przewodniczący Zespołu Ekspercko-Redakcyjnego odpowiedzialnego za opracowanie strategii rozwoju Szczecina, zatwierdzonej przez Radę Miasta w maju 2002 roku, Od 2000 roku jest organizatorem i przewodniczącym rady programowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Zarządzanie finansami”,  w latach 2001-2002 Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP S.A., w latach 1997-1998 Prezes Polsteam Consulting, w latach 1995-1997 r. Dyrektor Biura Deloitte & Touche w Szczecinie oraz menedżer działu doradztwa gospodarczego D&T. Członek Rady Programowej: „International Quarterly Journal of Finance”, „Bank”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, „International Journal of Research in Marketing”, „Folia Oeconomica”, Zeszytu Naukowego Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego, „International Journal Of Banking and Finance”, „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie” oraz czasopisma „e-Finanse”. Autor licznych wycen przedsiębiorstw, w tym realizowanych na zlecenie Agencji Prywatyzacji, urzędów wojewódzkich, syndyków, sądów gospodarczych oraz prywatnych inwestorów.

Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.