Programy opcji menedżerskich stanowią grupę instrumentów usprawniających zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, nastawioną na motywowanie menedżerów, łączącą interes zarządu z interesami akcjonariuszy. Właściwa konstrukcja programów opcji menedżerskich może rozwiązać wiele problemów z zakresu teorii agencji i co najważniejsze, zapewnić rozwój przedsiębiorstwa zorientowany na maksymalizację wartości dla akcjonariuszy. Czynnikiem determinującym skuteczność takiego narzędzia jest jednak właściwy dobór parametrów systemu premiowego. 

 

W ramach przedmiotowej usługi oferujemy, m.in.:  

  • Opracowanie założeń programu motywacyjnego;  

  • Opracowanie zasad uczestnictwa w programie (nabywania uprawnień, ich wykonania, utraty); 

  • Określenie parametrów ilościowych związanych z programem opcyjnym, w tym: liczby emitowanych opcji/warrantów, liczby emitowanych akcji premiowych, wyznaczenie poziomu ceny emisyjnej; 

  • Wycenę programu opcji menedżerskich; 

  • Ustalenie harmonogramu wykonywania opcji/warrantów (obejmowania akcji w transzach); 

  • Zdefiniowanie warunków wykonania opcji/warrantów, w tym: określenie celów realizacji, formuły warunków wykonania, liczby akcji obejmowanych w poszczególnych transzach, wskaźnika progresji liczby obejmowanych akcji w kolejnych transzach; 

  • Zdefiniowanie przesłanek wygaśnięcia uprawnień dot. uczestnictwa w programie opcyjnym;  

  • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia programu motywacyjnego;  

  • Wdrożenie programu motywacyjnego;  

  • Wprowadzenie akcji premiowych do obrotu giełdowego (opcjonalnie, w przypadku spółek publicznych).