Oferujemy usługę kompleksowego audytu modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Portfolio naszych dotychczasowych zleceń w tym zakresie obejmuje między innymi przeglądy modeli działalności przedsiębiorstw z różnych sektorów, w tym m.in.: e-commerce, ochrona zdrowia, IT, shipping, logistyka, branża chemiczna, energetyka, budownictwo, branża lotnicza i inne.

 

Do kluczowych obszarów objętych tego rodzaju badaniem zaliczyć można:

 

 • Marketing i sprzedaż;

 • Produkcja, techniki, technologia;

 • Zasoby ludzkie;

 • Logistyka;

 • Zasoby finansowe, rachunkowość i controling;

 • Strategia;

 • Zasoby informacyjne;

 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;

 • Procesy badawcze i rozwojowe;

 • Zarządzanie marką

 • Zarządzanie jakością;

 • Zrównoważony rozwój – społeczna odpowiedzialność biznesu;

 • Uwarunkowania rynkowe: polityka i prawo, społeczeństwo i demografia, technologia;

 • Klienci: dostawcy, obecni konkurencji, potencjalni konkurenci, substytuty.

 

Rezultatem audytu modelu biznesowego jest kompleksowy raport zawierający opis przebadanych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka, jakimi obciążone jest dalsze funkcjonowanie badanego przedsiębiorstwa.