Przygotowana likwidacja (tzw. pre-pack) jest instytucją wprowadzoną przez prawo upadłościowe w 2015 r. Jej podstawowym założeniem jest sprzedaż części lub całego przedsiębiorstwa bez konieczności przeprowadzania skomplikowanego postępowania upadłościowego. Rozwiązanie takie zapewnia szereg korzyści, do których zaliczyć można m.in.: 

  • możliwość oddłużenia przedsiębiorstwa, 

  • możliwość podtrzymania funkcjonowania przedsiębiorstwa (m.in. powstrzymanie utraty pracowników i zachowanie ciągłości działalności), 

  • obniżenie kosztów postępowania upadłościowego. 

 

Zgodnie z regulacjami ustanowionymi przez prawo upadłościowe, do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w ramach procedury pre-pack niezbędne jest dołączenie opisu i szacunku wartości składnika objętego wnioskiem sporządzonego przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Od samego początku istnienia tej procedury aktywnie współpracujemy zarówno kancelariami prawnymi jak i bezpośrednio z przedsiębiorstwami w procesie wyceny działalności lub majątku będącego przedmiotem pre-pack. W skład naszego zespołu wchodzą eksperci pełniący rolę biegłych sądowych z zakresu organizacji i wyceny przedsiębiorstw, obrotu papierami wartościowymi oraz wyceny ruchomości i nieruchomości, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową wycenę zarówno majątku, jak i zorganizowanej części przedsiębiorstwa na potrzeby procedury pre-pack.