Miłosz Kołodziejczyk, CFA

Partner

Specjalizacja

Ekspert w zakresie finansów korporacyjnych, w tym w szczególności w wycenie przedsiębiorstw (m.in. na cele transakcyjne, na cele sporów gospodarczych oraz na cele postępowań restukturyzacyjnych i upadłościowych), wycenie aktywów niematerialnych (m.in. enterprise goodwill, marka, znaki towarowe), szacowaniu utraconych korzyści ekonomicznych (w tym m.in. ilościowej ocenie związku przyczynowego oraz wyznaczaniu tzw. prejudgment interest) oraz ocenie efektywności projektów inwestycyjnych. Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu organizacji i wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Dyplomowany analityk finansowy (CFA®). Certyfikowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW S.A. (Certyfikat GPW nr 190). Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzula „poufne”.

Doświadczenie

Wiceprezes Zarządu w Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. Praktyk w ponad 10 letnim doświadczeniem. Członek zespołów eksperckich (biegłych sądowych oraz ekspertów prywatnych) w kilkudziesięciu sporach przedsądowych, sądowych i arbitrażowych dotyczących wartości przedsiębiorstwa oraz szkód gospodarczych (m.in. Skarb Państwa v. MCI Management S.A., Skarb Państwa v. CD Project S.A., PEP S.A. v. Mondi Świecie S.A., Vincent J. Ryan, Schooner Capital LLC  Atlantic Investment Partners LLC v. Skarb Państwa, PGNiG S.A. v. Prezes UOKiK). Członek zespołów eksperckich oceniających strategiczne dokumenty rządowe (m.in. strategie wykonawcze do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju). Wieloletnie doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw z sektorów: energetycznego (energetyka zawodowa, ESCO), transportowego (przewoźnicy kolejowi i samochodowi), gospodarki morskiej (offshore, shipping, stocznie oraz operatorzy portowi), przemysłu chemicznego, przemysłu obronnego, IT, medycznego, Fintech oraz wysokospecjalistycznych usług (m.in. kancelarii prawnych). Wpisany na listy niezależnych ekspertów gospodarczych NCBR oraz Komisji Europejskiej. Członek Zwykły Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce oraz CFA Society Poland. W przeszłości zatrudniony w Departamencie Nadzoru Bankowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz w departamencie Analytic Consulting AC Nielsen Polska Sp. z o.o. Pracował na rzecz klientów w Polski, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA oraz Ukrainy.