Badanie związku przyczynowo – skutkowego w przypadku badania wystąpienia szkody na potrzeby postępowań sądowych jest kluczowym elementem decydującym o zasadności dochodzenia ewentualnego roszczenia. W praktyce gospodarczej udowodnienie, iż szkoda wystąpiła w wyniku określonego zdarzenia często jest zadaniem bardzo złożonym, co jest pochodną znacznego stopnia skomplikowania procesów gospodarczych zachodzących we współczesnym biznesie.

 

Opierając się na najlepszych praktykach w zakresie analizy przyczynowości oferujemy kompleksowe analizy dla praktycznie każdego sporu gospodarczego, stosując przy tym metody powszechnie uznane w teorii i praktyce.