Wydanie opinii nt. sposobu ustalenia ceny akcji w wezwaniu delistingujacym ogłoszonym w dniu 02.03.2021 r. przez Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.

Na zlecenie spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A., notowanej na GPW S.A., wydaliśmy opinię w przedmiocie sposobu ustalenia ceny akcji w związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 02.03.2021 r., w kontekście analizy czy odpowiada ona wartości godziwej. W ekspertyzie zostały wykorzystane informacje dotyczące zagadnień prawnych, statystyk giełdowych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w kontekście definiowania rynku aktywnego…