Od blisko 30 lat wycena przedsiębiorstw pozostaje naszą kluczową specjalnością. Kadra posiadająca bogate doświadczenie na płaszczyźnie praktycznej i naukowej stanowi przy tym gwarancję wysokiej jakości usług, którą definiujemy jako wypadkową stosowania najlepszych praktyk, wykorzystania najnowszych badań naukowych oraz zgodność z obowiązującymi standardami i regulacjami. Każda wycena jest przy tym traktowana indywidualnie, co pozwala na optymalny, „szyty na miarę” dobór podejścia i metody do sytuacji, z którą się spotykamy. 

 

Do każdej wyceny podchodzimy indywidualnie, a szerokie doświadczenie pozwala nam na zrealizowanie wyceny przedsiębiorstwa praktycznie z każdej branży i o każdej skali działalności. Prace zawsze rozpoczynamy od ustalenia z klientem jego potrzeb oraz terminu realizacji zlecenia, a także analizy modelu biznesu przedsiębiorstwa. Pozwala to na precyzyjne zdefiniowanie celu wyceny oraz zrozumienie specyfiki działalności przedsiębiorstwa, dzięki czemu już na początku współpracy jesteśmy w stanie dobrać optymalne metody wyceny oraz odpowiedni skład zespołu.  Jeżeli usługa wyceny przedsiębiorstwa tego wymaga, zapewniamy również ekspertów branżowych oraz rzeczoznawców majątkowych. 

Mając świadomość, iż wycena przedsiębiorstwa często jest jednym z elementów większego procesu, oferujemy również wsparcie klienta po zrealizowaniu wyceny m.in. prezentacji wycen przed sądem, radą nadzorczą lub zarządem, doradztwo transakcyjne. 

Oferujemy wyceny przedsiębiorstw na potrzeby: 

  • transakcyjne; 

  • sporów sądowych; 

  • procesu restrukturyzacji; 

  • określanie parytetów wymiany akcji na potrzeby transakcji M&A; 

  • programów opcyjnych; 

  • podatkowe; 

  • testów na utratę wartości; 

  • inne.