Koszty prowadzonej działalności to jeden z podstawowych przedmiotów zainteresowania menedżerów przedsiębiorstw. Racjonalne podejmowanie decyzji biznesowych wymaga posiadania rzetelnych i wiarygodnych informacji o ponoszonych kosztach, które przyporządkowywane są do produktów, usług, linii biznesowych i klientów. 

 

Controlling kosztów odpowiada na wyzwania związane z koniecznością odzwierciedlenia bardziej złożonej rzeczywistości oraz zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania informacyjnego. Stworzenie efektywnego systemu zarządzania kosztami i ich monitorowania pozwala prawidłowo zidentyfikować związki przyczynowo – skutkowe między kosztami a produktami i usługami. W efekcie podejmowane są bardziej trafne decyzje, w tym decyzje cenowych czy inwestycyjne.  

 

Wspieramy budowę spójnego i wiarygodnego systemu raportowania zarządczego, mierników efektywności i oceny pracowników. Pomagamy ustalić rzeczywistą rentowność produktów/usług, klientów, kanałów dystrybucji, linii biznesowych.

 

Wdrażamy następujące narzędzia controllingu finansowego: 

  • Rachunek kosztów działań (ABC) 

  • Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż w przedsiębiorstwie 

  • Analiza ilościowego i wartościowego progu rentowności 

  • Analiza kosztów utraconych korzyści i niewykorzystanego potencjału w jednostce