W praktyce gospodarczej przedsiębiorstwa często podejmują decyzję o sprzedaży lub wydzieleniu części działalności poza struktury przedsiębiorstwa. Podjęcie takiego działania zazwyczaj wymaga przeprowadzenia wyceny wydzielanej części działalności w celu oszacowania jej wartości lub oceny przez pryzmat przepisów podatkowych spełnienia przez wydzielaną działalność definicji Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP).

 

Ważnym elementem wyceny ZCP jest także określenie skutków podatkowych takiego działania. 

Przepisy podatkowe definiują ZCP jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych funkcjonujący w ramach struktury przedsiębiorstwa wraz z zobowiązaniami niezbędnymi do realizacji określonych zadań gospodarczych, który w praktyce mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania w takim samym stopniu, jak gdyby funkcjonował w ramach szerszego przedsiębiorstwa. 

 

W ramach naszych usług oferujemy wycenę ZCP m.in na potrzeby podatkowe, postępowań pre-pack i dla celów informacyjnych dla zarządu i właścicieli przedsiębiorstwa.