Ocena efektywności inwestycji stanowi nieodłączny element każdego procesu inwestycyjnego. Na przestrzeni blisko 30 lat istnienia wypracowaliśmy kompleksowe podejście w tym zakresie, obejmujące zarówno klasyczne metody oceny efektywności inwestycji oraz analizy ryzyka, jak i autorskie rozwiązania analizy portfeli inwestycyjnych wykorzystujące zaawansowane narzędzia IT.  

W ramach usług z zakresu oceny efektywności inwestycji oferujemy m.in. usługi:

  • modelowania finansowego na potrzeby: oceny efektywności inwestycji, analizy scenariuszy jej realizacji, analizy możliwości jej finansowania, analizy ryzyka; 

  • wdrażania procedur oceny efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie wraz z możliwością wdrożenia autorskiego oprogramowania; 

  • doradcze na etapie przygotowanie inwestycji; 

  • analizy ryzyka inwestycji; 

  • analizy rynku w związku z realizowanymi inwestycjami; 

  • studia wykonalności. 

 

Nasze doświadczenie obejmuje projekty z zakresu oceny efektywności inwestycji komercyjnych oraz niekomercyjnych, o wartości od kilku do kilkuset milionów złotych, realizowane zarówno w kraju jak i za granicą, dla przedsiębiorstw m.in. z branży chemicznej, morskiej, wydobywczej, jak i jednostek sektora finansów publicznych. Posiadamy również doświadczenie w ocenie efektywności inwestycji na potrzeby komercjalizacji projektów innowacyjnych (wdrożenie nowej technologii na rynek).