Analiza porównawcza (benchmarking) stanowi podstawowe, obowiązkowe narzędzie tworzenia dokumentacji związanej z cenami transferowymi sporządzanej na cele podatkowe. 

Wspieramy procesy ustalania na poziomie rynkowym cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz sporządzania uzasadnień zastosowanych cen, w tym w oparciu o zewnętrzne źródła danych.