dr Michał Hendryk

Manager

Specjalizacja

Specjalizuje się w rachunkowości finansowej i controllingu oraz ocenie efektywności inwestycji. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, analizy ekonomicznej oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Członek zespołów badawczych w projektach realizowanych przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego.

Doświadczenie

Kierownik Projektu w Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz Asystent na Uniwersytecie Szczecińskim, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Współtwórca kilkunastu projektów consultingowych z zakresu analizy rynku, wyceny przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz oceny efektywności inwestycji, dotyczących podmiotów funkcjonujących m.in. w następujących sektorach: shipping, energetyka, transport lotniczy, automotive, budownictwo, produkcja papieru, produkcja opakowań dla przemysłu spożywczego i inne. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu rachunkowości i finansów korporacyjnych.