Tomasz Gabryel

Partner

Specjalizacja

Wiceprezes Zarządu w Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. Specjalizuje się w transakcjach kapitałowych, prawie papierów wartościowych oraz funkcjonowaniu spółek kapitałowych. Makler Papierów Wartościowych 2195 z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego.

Biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi, posiada uprawnienia Maklera Nadzorującego GPW S.A. Wykładowca Szkoły Giełdowej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2008-2012), Członek Związku Maklerów i Doradców. Certyfikowany Doradca Nr 5 Alternatywnego Systemu Obrotu GPW S.A. Wiceprezes Zarządu w Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. Członek Zarządu w PayProfit Sp. z o.o. Prezes Zarządu w SkyCity Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej w Grempco S.A. Członek Rad Nadzorczych Qvistorp S.A. i Gryfitlab Sp. z o.o. W latach 2014/15 pełnił funkcję Doradcy i Pełnomocnika Zarządu Komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Wołominie, w tym funkcję Sekretarza w Zespole ds. stanu alertu Kasy. Pracował w Centralnym Domu Maklerskim PEKAO S.A. Pełnił rolę doradcy zarządów spółek publicznych, m.in. ERBUD S.A., Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A., Dom Lekarski S.A. (Grupa Medicover) i innych.

Uczestniczył w wielu projektach z obszaru doradztwa biznesowego dotyczących takich sektorów jak: przemysł stalowy, przemysł stoczniowy, przemysł maszynowy, przemysł papierniczy, TSL, lotnictwo GA, energetyka odnawialna, służba zdrowia, sektor nieruchomości, ICT, e-commerce, sektor finansowy. Autor i współautor artykułów o tematyce związanej z sektorem finansowym oraz opinii przedkładanych w sądowych postępowaniach karnych i cywilnych.

Doświadczenie

Bogate doświadczenie w strukturyzowaniu transakcji kapitałowych na potrzeby ofert sprzedaży i dopuszczania do obrotu giełdowego instrumentów finansowych, w tym akcji, obligacji korporacyjnych, warrantów subskrypcyjnych. Pełnił rolę doradcy transakcyjnego w procesach M&A na rynku niepublicznym oraz w transakcjach na rynku publicznym, dokonywaniu operacji na papierach wartościowych, m.in. doradztwa na rzecz podmiotów dokonujących wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji, doradztwa w procesach delistingującychitp.  Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej, opracowywaniu dokumentów emisyjnych, dokumentów informacyjnych, prospektów, projektów uchwał i umów transakcyjnych, podwyższaniu kapitału zakładowego, wycen przedsiębiorstw, prowadzeniu procesów rejestracyjnych przed sądem rejestrowym, prowadzenia komunikacji inwestorskiej itp. Współpracował z uczestnikami rynku kapitałowego, w tym z domami maklerskimi, funduszami PE/VC, bankami, prywatnymi inwestorami. Uczestniczył w pracach dotyczących wdrażania programów opcyjnych w spółkach publicznych. Doradzał w sprawach dot. transakcji zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, w tym złożonych struktur opcyjnych. Brał udział w pozyskiwaniu finansowania dla projektów kapitałowych o wartości dziewięciocyfrowej w PLN.