Podstawowym celem procesu analizy i zarządzania ryzykiem jest ochrona kapitału przedsiębiorstwa.  

Analiza ryzyka zagrażającego realizacji celów przedsiębiorstwa realizowana jest przez identyfikację i ocenę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa i wielkości jego wpływu, określenie strategii reagowania i proces monitorowania ryzyka.

  

Wspieramy firmy w ramach procesów mapowania ryzyka, definicji ryzyka oraz oceny i pomiaru ryzyka. Budujemy mapy ryzyka, tworzymy karty ryzyka oraz pomagamy w identyfikacji działań zmierzających do ograniczenia ryzyka.