Naszym Klientom oferujemy opracowywanie profesjonalnych recenzji analiz użytych w ramach toczącego się postępowania, w szczególności weryfikujących adekwatność zastosowanych przez stronę przeciwną metodyk wyceny oraz poprawność dokonanych założeń i przeprowadzonych kalkulacji

 

W tego rodzaju ekspertyzach/recenzjach metodycznych szczególną wagę przykładamy do sposobu prowadzenia narracji i logiki wywodu, rozumiejąc jak ważne jest zaprezentowanie przed sądem argumentacji Klienta w sposób możliwie najbardziej komunikatywny, zwiększając szanse na skuteczną ochronę jego interesów.

Ekspertyzy metodyczne dot. raportów z wyceny dotyczyć mogą m.in.:

 

  • wyceny utraconych korzyści i szkód ekonomicznych (damages and lost profits valuation);

  • wyceny udziałów kapitałowych (mniejszościowych oraz większościowych) w spółkach prawa handlowego (publicznych i niepublicznych);

  • wyceny udziałów kapitałowych ze względu na rodzaj uprzywilejowania (preference shares valuation);

  • wyceny udziałów kapitałowych ze względu na stopień sprawowania kontroli (control premium valuation);

  • wyceny wartości niematerialnych i prawnych, w tym marki i znaku towarowego (intellectual property valuation disputes);

  • wyceny udziałów na potrzeby transakcji przymusowego odkupu i wykupu (squeeze-out & buy-out transactions);

  • wyceny udziałów na potrzeby transakcji przejęć i łączenia się spółek (M&A transactions).