Sporządzanie i ewaluacja strategii rozwoju, masterplanów i innych pokrewnych dokumentów.