Rosnąca świadomość prawna i ekonomiczna wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa powoduje, że coraz częściej Zarządy, stojąc przed kluczowymi decyzjami kapitałowymi, poszukują dodatkowych narzędzi zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa przed potencjalnymi przyszłymi roszczeniami. 

Fairness Opinion to wydawana przez niezależny podmiot opinia dotycząca rynkowości ustalonych warunków biznesowych planowanej transakcji kapitałowej.

 

Zadaniem Solvency Opinion jest zaś zweryfikowanie, przez niezaangażowany w daną transakcję podmiot, czy bieżąca działalność przedsiębiorstwa nie zostanie negatywnie dotknięta poprzez planowane zwiększenie dźwigni finansowej. 

 

Posiadając doświadczenie wyniesione w toku realizacji projektów z zakresu wyceny, doradztwa transakcyjnego i restrukturyzacyjnego, jak również sporów gospodarczych dla szeregu branż, Zarzecki i Wspólnicy jest w stanie efektywnie zwiększyć bezpieczeństwo przy podejmowanych decyzjach biznesowych. 

 

W ramach przedmiotowej usługi jesteśmy w stanie w szczególności: 

  • ocenić, czy warunki planowanej transakcji odpowiadają godziwej wartości rynkowej (ang. Fair Market Value) nabywanego lub sprzedawanego pakietu akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;

  • ocenić wpływ zwiększonej dźwigni finansowej na bilans przedsiębiorstwa (tzw. balance sheet test); 

  • ocenić wpływ zwiększonej dźwigni finansowej na przepływy pieniężne przedsiębiorstwa (tzw. cash flow test); 

  • ocenić wpływ zwiększonej dźwigni finansowej na kapitał przedsiębiorstwa (tzw. reasonable capital test).