Ustalenie wysokości szkody poniesionej przez bezprawne działania jest kluczowym elementem każdego pozwu. Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania procesów gospodarczych, szacowanie szkód gospodarczych jest często procesem wielowymiarowym, który wymaga kompleksowej analizy historii związanej z jej zaistnieniem. Powoduje to, że coraz częściej szacunek szkody zleca się wyspecjalizowanym w tym zakresie ekonomistom.  

Prawidłowe oszacowanie wysokości szkody w oparciu o odpowiednią metodykę, już na etapie składania pozwu lub uzyskania wniosku o zabezpieczenie jest bezsprzecznie istotne w kontekście wskazania wysokości poniesionej szkody, ale jednocześnie może stanowić istotny element uwiarygodnienia składanego dokumentu. Tym samym, profesjonalne oszacowanie szkody może stanowić element usprawniający przebieg procesu sądowego i jednocześnie nieocenioną pomoc w kontekście prezentacji własnego stanowiska.

 

Szacowanie wysokości szkód gospodarczych oraz udzielanie wsparcia w sporach gospodarczych od początku funkcjonowania naszej firmy jest jednym z kluczowych obszarów naszej działalności. Posiadamy zespół w skład, którego wchodzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno jako biegli sądowi jak i w zakresie prywatnych opinii sądowych. Współpracujemy przy tym zarówno z kancelariami prawnymi jak i bezpośrednio ze stronami sporu.