Jakub Lasota

Partner

Specjalizacja

Specjalizuje się w cyfryzacji specjalistycznych procesów biznesowych oraz metodyce podejmowania decyzji inwestycyjnych związanych z projektami rozwojowymi w tym B+R+I w dużych przedsiębiorstwach. Otwarty i elastyczny profesjonalista o wysokich umiejętnościach analitycznego i strategicznego myślenia. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie i doświadczenie (finanse przedsiębiorstw, bankowość, IT, zarządzanie). Ceniony za umiejętności zarządzania projektami i nieszablonowe podejście do opracowywania rozwiązań. Ma doświadczenie w obszarach tj.: IT i corporate finance zdobyte w instytucjach finansowych i firmach konsultingowych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych z zakresu: projektowania i implementacji IT w przedsiębiorstwach, analizy strategicznej, wyceny przedsiębiorstw, transakcji kapitałowych, montażu finansowego, oferty prywatnej i alternatywnego rynku. Pracował dla najbardziej wymagających polskich i zagranicznych przedsiębiorstw blue-chip.

Doświadczenie

Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu organizacji i wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Certyfikowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW S.A. (Certyfikat GPW nr 153). W latach 2006-2007 analityk w BRE Banku S.A. W latach 2007-2008 analityk w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (Korporacja Polskie Stocznie S.A.). W latach 2014 – 2017 Członek Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej GREMPCO S.A. (notowana na GPW S.A.), od 2012 r. Członek Rady Nadzorczej akredytowanego przez PCA laboratorium badań ogniowych GRYFITLAB Sp. z o.o., od 2016 r. Wiceprezes Zarządu QVISTORP S.A. Od 2018 r. Członek Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju.