Oferujemy kompleksową wycenę nieruchomości komercyjnych i niekomercyjnych oraz ruchomości. Portfolio naszych dotychczasowych zleceń w tym zakresie obejmuje między innymi wycenę linii produkcyjnych, instalacji przemysłowych, pojazdów, statków, pozostałego wyposażenia przedsiębiorstw i tym podobnych. W skład naszego zespołu wchodzą rzeczoznawcy z wieloletnim doświadczeniem, wpisani na listę biegłych sądowych.

 

Posiadamy doświadczenie w wycenie majątku wchodzącego w skład m.in.: 

  • przedsiębiorstw;  

  • likwidowanych przedsiębiorstw;  

  • kompleksów przemysłowych;  

  • zorganizowanej części przedsiębiorstwa.   

 

Wieloletnie współprace z najlepszymi specjalistami w branży pozwalają na realizuję zarówno pojedynczych wycen jak i kompleksowych projektów. Wyzwania są naszą domeną, dlatego z największą pasją podejmujemy się projektów najbardziej skomplikowanych. Jednym z takich projektów była wycena kilkuset nieruchomości na terenie całego kraju.  

 

Realizujemy wyceny na potrzeby m.in.: 

  • postępowań sądowych; 

  • postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych; 

  • transakcji kapitałowych; 

  • wyceny przedsiębiorstw; 

  • wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa.