Konsorcjum Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz Kochański & Partners będzie świadczyć na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu usługi wsparcia związanego z potencjalnymi transakcjami nabycia lub zbycia aktywów dla spółek o wartości równej lub większej niż 50 000 000 PLN)

Konsorcjum Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz Kochański & Partners Sp. K. będzie świadczyć na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu usługi wsparcia związanego z potencjalnymi transakcjami nabycia lub zbycia aktywów poprzez zawarcie Umowy Ramowej.

Więcej informacji znaleźć można pod adresem:

https://bip.arp.pl/__data/assets/pdf_file/0003/105438/Informacja-o-wyborze-ofert-do-umowy-ramowej-ZP_PN_32_2020.pdf