Kamila Pszenna, MBA

Business Development Manager

Specjalizacja

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami biznesowymi oraz społecznymi, zarządzaniu potencjałem ludzkim oraz Public Relations. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz doradztwa z zakresu m. in. zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, audytu personalnego, Public Relations, budowania zespołu, tworzenia strategii organizacji – łącznie zrealizowanych kilkaset godzin szkoleniowych oraz doradczych. Posiada Certyfikaty: Management of Risk Foundation (MoR) – APMG International; Change Management Foundation – APMG International; Managing Successful Programmes Foundation (MSP) – APMG International; Prince2 Foundation – APMG International

Doświadczenie

Business Development Manager w Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. (m. in. koordynuje projekty biznesowe realizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych PARP), Współautorka oraz koordynatorka projektów biznesowych oraz społecznych (zrealizowanych kilkadziesiąt projektów). Współwłaścicielka firmy doradczo – edukacyjnej (od 2009 r.). Trener, szkoleniowiec oraz nauczyciel akademicki. Doświadczenie we współpracy z uczelniami niepublicznymi jako Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju oraz koordynator naukowo – dydaktyczny (2007-2012). Od 2009 r. Prezes, trener oraz koordynator projektów w Stowarzyszeniu Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych. Bogate doświadczenie we współpracy z administracją rządową oraz samorządową w zakresie zleconych zadań publicznych.