Grzybowa 19a, Szczecin    48  91 421 49 42

SPORZĄDZANIE I EWALUACJA STRATEGII ROZWOJU, MASTERPLANÓW I INNYCH POKREWNYCH DOKUMENTÓW

Sporządzanie i ewaluacja strategii rozwoju, masterplanów i innych pokrewnych dokumentów.