Grzybowa 19a, Szczecin    48  91 421 49 42

Szymon Gryczka

Szymon Gryczka 

Manager

Specjalizacja

Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw oraz ocenie efektywności inwestycji komercyjnych i niekomercyjnych, szczególnie w obszarze tworzenia modeli finansowych. Posiada w tym zakresie kilkuletnie doświadczenie jako współautor m.in. studiów wykonalności inwestycji komercyjnych oraz niekomercyjnych, wycen przedsiębiorstw oraz audytów decyzji zarządczych. 

Doświadczenie

Kierownik projektu w Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. Brał udział w kilkudziesięciu projektach consultingowych m.in. z zakresu: wyceny przedsiębiorstw, oceny efektywności inwestycji komercyjnych i niekomercyjnych, finansowego due diligence, opinii prywatnych na potrzeby sporów sądowych, analizy rynku, wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz audytów działań zarządczych, dotyczących podmiotów funkcjonujących m.in. w sektorach: chemicznym, budowlanym, automotive, produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego, lotniczym, shippingowym.