Usługi na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu

Konsorcjum Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz Kochański & Partners będzie świadczyć na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu usługi wsparcia związanego z potencjalnymi transakcjami nabycia lub zbycia aktywów dla spółek o wartości równej lub większej niż 50 000 000 PLN) Konsorcjum Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz Kochański & Partners Sp. K. będzie świadczyć…